การสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปี 65

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะรับสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ พร้อมกัน ผ่านระบบ myTCAS
ในวันที่ 21 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะเลือกสมัครได้สูงสุด 15 วิชา จากทั้งหมด 23 วิชา สามารถเลือกสมัครเฉพาะวิชาที่ต้องการสอบและใช้คะแนนเท่านั้น*

ขั้นตอนแรกก่อนที่จะสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ต้องลงทะเบียนในระบบ myTCAS ให้เรียบร้อย โดยระบบจะเปิดให้ตั้งแต่
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป (สำหรับเด็กซิ่วที่เคยลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำสามารถใช้รหัสผ่านเดิมได้เลย)

ตารางสอบ

 • GAT/PAT สอบวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2565
 • วิชาสามัญ สอบวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565

การเลือกสนามสอบ

เมื่อถึงวันสมัครสอบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะให้เลือก “สนามสอบ” แบบเรียงลำดับ 5 แห่ง (ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกถึง 5 อันดับ) โดยสนามสอบที่ปรากฏในระบบ จะเป็นรายชื่อโรงเรียนหรือสถานที่ที่จัดสอบให้เลือก ลำดับการสมัครไม่ว่าจะสมัครก่อนหรือสมัครหลัง จะไม่ส่งผลต่อการจัดสนามสอบ เพราะระบบจะสุ่มผู้สมัครลงแต่ละสนามสอบให้เอง

* ถ้าที่นั่งในสนามสอบอันดับ 1 ที่เลือกไว้เต็ม ระบบจะไปดูอันดับ 2 ให้ต่อ และจะไล่อันดับต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีที่นั่งว่าง แต่ถ้าไล่จนครบ 5 อันดับ แล้วยังไม่มีที่นั่งว่าง ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะเลือกสนามสอบที่ใกล้กับอันดับ 1 มากที่สุดให้ *

ค่าสมัครสอบ

 • GAT/PAT วิชาละ 140 บาท
 • วิชาสามัญ วิชาละ 100 บาท

การชำระค่าสมัคร

สามารถเลือกชำระค่าสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ

 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (มีค่าธรรมเนียม)
 • Mobile Banking App

ซึ่งทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะกำหนดระยะเวลาของการชำระเงินไว้ (คาดว่าเป็นภายในวันที่ 28 ธันวาคม 64 เวลาประมาณ 23.xx น.)

การยกเลิกการสอบ

ในปีนี้ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะอนุญาตให้ยกเลิกการสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญได้ โดยจะคืนเงินค่าสมัครสอบให้ 50% ผ่านระบบพร้อมเพย์ (Promptpay) ของผู้สมัคร ซึ่งจะสามารถดำเนินการขอยกเลิกได้ ระหว่างวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น

การทบทวนผลสอบออนไลน์

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะเปิดให้น้องๆ สามารถยื่นคำร้อง เพื่อขอดูกระดาษคำตอบเทียบกับกระดาษเฉลยคำตอบ พร้อมผลคะแนนสอบได้ ในวันที่ 21 – 28 เมษายน 2565 โดยจะมีให้เลือกได้ว่า “ยอมรับผล” หรือ “ขอทบทวนการตรวจคำตอบ” พร้อมเหตุผล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต่อไป โดยจะมีค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 300 บาท (ไม่จำกัดรายวิชา)

สรุปกำหนดการ GAT/PAT + วิชาสามัญ ปี65

 • ลงทะเบียน myTCAS : 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
 • สมัครสอบ GAT/PAT และชำระค่าสมัคร : 21 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2565
 • พิมพ์ใบที่นั่งสอบ : 21  กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2565
 • สอบ GAT/PAT : 12 – 15 มีนาคม 2565
 • สอบวิชาสามัญ  : 19 – 20 มีนาคม 2565
 • ประกาศผลสอบ GAT/PAT : 18 เมษายน 2565
 • ประกาศผลสอบวิชาสามัญ : 20 เมษายน 2565
 • ยื่นขอทบทวนผลสอบ : 21 – 28 เมษายน 2565
Scroll to Top