คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับ TCAS65

TCAS65 คืออะไร?

TCAS65 คือ ระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระบบทั้งหมด 82 แห่ง โดยจะดำเนินการภายใต้ระบบ myTCAS ในการจัดการสิทธิ์การสมัครทั้ง 4 รอบ

TCAS65 ย่อมาจากอะไร?

TCAS ย่อมาจาก Thai University Center Admission System
65 ย่อมาจาก ปีการศึกษา 2565 (โดยตัวเลขต่อท้ายคือปีการศึกษาของเด็กรุ่นนั้นๆ)

รูปแบบการสอบ มีทั้งหมดกี่รอบ?

TCAS65 มีทั้งหมด 4 รอบ 4 รูปแบบด้วยกัน

รอบที่ 1 Portfolio พอร์ตฟอลิโอ

รอบแฟ้มสะสมผลงาน สำหรับน้องๆ ผู้ที่มีทักษะความสามารถและคุณสมบัติพิเศษ ตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย รวมถึงผลการเรียนที่ดี

วันรับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศผลในระบบ : 7 ก.พ. 65
นยันสิทธิ์ในระบบ : 7 – 8 ก.พ. 65
สละสิทธิ์ในระบบ : 9 ก.พ. 65

รอบที่ 2 Quota โควตา

รอบโควตา สำหรับนักเรียนในโครงการพิเศษ และคนที่ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนดที่มีความสามารถพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการเรียน ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ ฯลฯ

วันรับสมัคร :  มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศผลในระบบ : 4 ก.พ. 65
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 4 – 5 ก.พ. 65
สละสิทธิ์ในระบบ : 6 ก.พ. 65

รอบที่ 3 Admission แอดมิชชั่น

รอบรับตรงร่วมกัน พิจารณาคะแนนสอบล้วนๆ เปิดรับสมัครพร้อมกันทั้งประเทศ เกณฑ์การรับสมัครเหลือเพียงรูปแบบ 3.1 มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

วันรับสมัคร : 2 – 10 ก.พ. 65
ประกาศผลในระบบ : รอบที่หนึ่ง 18 พ.ค. 65 , รอบที่สอง 24 พ.ค. 65
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 18 – 19 พ.ค. 65
สละสิทธิ์ในระบบ : ไม่อนุญาต (ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ)

รอบที่ 4 Direct Admission ไดเรก แอดมินชั่น

รอบรับตรงอิสระ ถือเป็นรอบเก็บตกสำหรับน้องๆ ที่ยังไม่ได้มหาวิทยาลัยที่ถูกใจหรือยังไม่มีที่เรียน จำนวนที่นั่งที่เปิดรับในรอบนี้ค่อนข้างน้อย และไม่ได้เปิดรับทุกมหาวิทยาลัย ทุกคณะ ต้องหมั่นติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

วันรับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด (25 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65)
ประกาศผลในระบบ : รอบที่หนึ่ง  8 มิ.ย. 65, รอบที่สอง  18 มิ.ย. 65
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : รอบที่หนึ่ง : 8 – 9 มิ.ย. 65, รอบที่สอง  18 – 19 มิ.ย. 65
สละสิทธิ์ในระบบ : ไม่อนุญาต (ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ)

* ทุกรอบ จะไม่มีใช้คะแนน O-NET ยกเว้นสถาบันนอกระบบ TCAS ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของสถาบันนั้นๆ ว่าจะใช้คะแนน O-NET หรือไม่ *

รายละเอียดรอบ Admission เลือกได้สูงสุดกี่ลำดับ?

• เลือกได้สูงสุด 10 อันดับ
• ค่าสมัครเริ่มต้น 150 สูงสุด 900 บาท โดยเรียงค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. อันดับ 150 บาท
2. อันดับ 200 บาท
3. อันดับ 250 บาท
4. อันดับ 300 บาท
5. อันดับ 400 บาท
6. อันดับ 500 บาท
7. อันดับ 600 บาท
8. อันดับ 700 บาท
9. อันดับ 800 บาท
10. อันดับ 900 บาท
*จ่ายเงิน 1 ครั้ง สามารถเปลี่ยนลำดับได้ 3 ครั้ง *

TCAS64 และ TCAS65 ต่างกันอย่างไร? มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง?

จากเดิมใน TCAS64 รอบที่ 3 Admission มี 2 รูปแบบ คือ Admission 1 (เกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด) และ Admission 2 (เกณฑ์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกำหนด) แต่ใน TCAS65 “รอบที่ 3 Admission เหลือเพียง Admission 1 เท่านั้น” และ “ยกเลิกการสอบ O-NET65” ทำให้ไม่มีการนำคะแนน O-NET มาถ่วงน้ำหนักคะแนน GPAX จึงต้องยกเลิก Admission 2 นั่นเอง โดยจะไม่มีการนำคะแนนส่วนนี้มาพิจารณาในระบบ myTCAS ส่วนมหาวิทยาลัยนอกระบบ myTCAS จะมีการนำผลคะแนน O-NET มาพิจารณาไหม ต้องรอประกาศอีกที ซึ่งในรอบที่ 3 Admission ยังคงมีการใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ รวมถึงยังมีการประมวลผลรอบที่ 2 เหมือนเดิม

และจากอัปเดตล่าสุดของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  สรุปประเด็นสำคัญแบบรวบรัดของ TCAS65 ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาดังนี้

• เพิ่มการสอบวิชาสามัญ อีก 2 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ 2 และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เนื่องจากได้มีการยกเลิกใช้คะแนน O-NET 

• จำนวนข้อสอบเท่าเดิม แต่ปรับเปลี่ยนผู้ออกข้อสอบ

• หมวดคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แก่ PAT1 , PAT2 , วิชาสามัญ (คณิต1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, คณิต2, วิทย์ทั่วไป) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้ออกข้อสอบ

• GAT1 (เชื่อมโยง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ออกข้อสอบ

• GAT2 (อังกฤษ), PAT3, PAT4, PAT5, PAT6, PAT 7.1 – 7.7, วิชาสามัญ (ไทย, สังคม, อังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เป็นผู้ออกข้อสอบ

• ระบบสุ่มสนามสอบ ปีนี้สามารถเลือกสนามสอบที่ตนเองชอบมาได้ จำนวน 5 แห่ง แล้วระบบจะทำการสุ่มสนามสอบให้ 1 แห่งจากทั้งหมด 5 แห่งที่ได้เลือกไว้ หากเลือกสนามสอบโรงเรียนของตัวเองก็จะมีสิทธิ์ได้โรงเรียนของตัวเองก่อน

• สมัครสอบพร้อมกัน ทั้ง GAT/PAT และวิชาสามัญ วันที่ 21 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 65

• สามารถขอยกเลิกการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ได้โดยระบบจะคืนเงินให้ 50% ผ่านพร้อมเพย์ (Promptpay)

• การสละสิทธิ์ สามารถทำได้เพียงแค่ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 เท่านั้น ส่วนรอบที่ 3 และรอบที่ 4 ถ้าไม่ต้องการคณะที่ประกาศผล น้องๆ ไม่ต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในระบบตามกำหนดการ ก็ถือเป็นการสละสิทธิ์ทันที ​​

#เด็กพิการเรียนไหนดี #TCAS65

Scroll to Top