นักเรียนพิการสามารถเลือกความต้องการพิเศษทาง myTCAS ได้

นักเรียนพิการที่สนใจจะสมัครระบบ TCAS สำหรับสอบเพื่อศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยปี 65 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมานี้ การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีระบบที่เรียกว่า TCAS เป็นศูนย์กลางในการ  อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน จะมีข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน แจ้งที่นั่งสอบ สนามสอบในแต่ละครั้ง แจ้งผลการสอบ และที่สำคัญยังมีตัวเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนพิการที่มีความต้องการในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งในการสมัครระบบ TCAS จะมีช่องให้นักเรียนพิการแจ้งความต้องการพิเศษหลังจากที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว

ความต้องการพิเศษมีทั้งหมด 7 ประเภทดังนี้

1. ไม่ต้องการ (สำหรับนักเรียนทั่วไป)
2. ต้องการข้อสอบอักษรเบรลล์ ภาษาอังกฤษ แบบตัวเต็ม
3. ต้องการข้อสอบอักษรเบรลล์ ภาษาอังกฤษ แบบตัวย่อ
4. ต้องการอักษรขยาย
5. ต้องการผู้ช่วยอ่านข้อสอบ
6. ต้องการผู้ช่วยในการเดินเข้าห้องสอบ
7. บกพร่องทางการได้ยิน

น้องๆ ที่สนใจ สมัครได้ที่ : https://www.mytcas.com/

ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับการสมัครระบบ TCAS (pdf file)
https://assets.mytcas.com/d/TCAS65-GAT-PAT-register.pdf

Scroll to Top