เข้าใจสินค้า สร้างคำแนะนำ เพื่อเข้าถึงผู้ซื้อ แบบพนักงานขาย

พนักงานขายมีหน้าที่ทำอะไร

ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอสำหรับนำประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ หรือโน้มน้าวให้ลูกค้ามีความต้องการในสิ่งที่เรานำเสนอ

เส้นทางสู่การเป็นพนักงานขาย

ปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกลับบ้านเร็วอยู่แล้ว หลังเลิกงานชอบไปเดินเล่น ประกอบกับระยะทางไม่ไกลกันมากจากโรงพยาบาลที่ทำงานกับที่บ้าน ไปเจอว่ามีสาขาดีแคทลอนอยู่ในโลตัส ตอนนั้นมีความรู้สึกว่า เป็นอะไรที่แปลกใหม่ เราชอบไปเดินเล่นดูชุดกีฬาหรืออุปกรณ์อยู่แล้ว เราก็รู้สึกว่ารถเข็นของเราจะมีส่วนหนึ่งที่สามารถใช้อุปกรณ์ของดีแคทลอนได้ เป็นชิ้นส่วนที่หาง่ายและราคาก็ไม่แพงเลยนำมาดัดแปลง โดยการเอาล้อของโรลเลอร์สเก็ตมาใส่เปลี่ยนแทน จุดนั้นทำให้ผมเริ่มติดกับการมาเดินเที่ยวที่นี่ ประกอบกับวัฒนธรรมองค์กรของที่นี่ บุคลากรมีความเป็นมิตร ให้คำแนะนำดี เราเลยเดินเล่นอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆ จนวันหนึ่งเราเห็นเขาติดป้ายประกาศเล็กๆ ว่า Join us ให้กับลูกค้าและพนักงานที่สนใจเกี่ยวกับการเล่นกีฬา ตอนนั้นที่เห็นแวบแรกเลยคือแบตมินตัน เป็นกีฬาที่ชอบอยู่ในใจอยู่แล้ว เคยเล่นกับเพื่อนบ้าง แต่ไม่คิดว่ามันจะมีกลุ่มแบบนี้ ก็เลยไปถามขอเขาเล่นด้วยได้ไหม เขาก็บอกว่ามาเลย ทั้งพนักงานและลูกค้าก็เล่นด้วยกันได้ หลังจากนั้นเลยตัดสินใจไป Join group กับเขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เราก็ได้เพื่อนเพิ่มขึ้น และเป็นคนพิการหนึ่งเดียวในตอนนั้นเลย

จุดเริ่มต้นของอาชีพพนักงานขาย

เราเรียนจบปริญญาตรี สายบริหารทรัพยากร ก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็นฝ่าย HR ทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลเอกชน มีหน้าที่เทรนนิ่งเกี่ยวกับการจัดอบรมบุคลากรทางด้านพยาบาล สำหรับปัจจุบันทำอาชีพเป็นพนักงานขายของบริษัทดีแคทลอน ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายเครื่องกีฬาทุกชนิด 

ประเภทของพนักงานขาย

1. พนักงานขายเชิงรุก ผู้เป็นฝ่ายติดต่อเข้าไปเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า 

2. พนักงานขายเชิงรับ คอยเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาเอง 

คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ

1. ต้องมีความอดทน เพราะต้องพบเจอลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ

2. มีทักษะด้านการพูด เพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้ามีความต้องการในสิ่งที่เรานำเสนอ

3. มีความเอาใจใส่ลูกค้า

4. มีทักษะการวางแผนและวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า รวมถึงปัญหาที่ลูกค้าอาจจะมีหรือสงสัย

5. มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและมีปฎิภาณไหวพริบ

6. เข้าใจสินค้าของบริษัทให้ถ่องแท้ก่อนจะนำเสนอขายให้ลูกค้า

คณะที่เกี่ยวข้อง

– คณะบริหารธุรกิจ 

– คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

– คณะวิทยาการจัดการ 

– คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาการตลาด

– คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาการตลาด

– คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารการตลาด

– คณะการบัญชีและการจัดการ

– คณะบริหารศาสตร์ 

– คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

– คณะเทคโนโลยีสังคม

– คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

– คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการตลาด

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

– พนักงานประจำ มีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง และเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามความสามารถ

– เป็นเจ้าของกิจการ อาจเริ่มจากการเปิดร้านขายของผ่านช่องทางออนไลน์ก่อน เป็นต้น

ที่มาของรายได้ 

– พนักงานประจำ เริ่มต้นรายได้ประมาณ 15,000 – 20,000 บาท แต่ถ้ามุ่งมั่นและพยายามต่อไปก็มีโอกาสที่จะสร้างรายได้สูงขึ้น อาจจะมีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมจากยอดขาย 

– เป็นเจ้าของกิจการ รายได้จะขึ้นอยู่กับยอดขายของทางร้าน

ขอขอบคุณ : คุณสังคีต ศรีพระราม (ขลุ่ย) พนักงานขาย บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด

credit-2-3

เรื่อง :

กมลชนก ฉ่ำแสง

credit-2

ภาพ :

จรรสมณท์ ทองระอา

อ่านพี่ขอเล่าเรื่องอื่น ๆ

Scroll to Top