12 ปีกับบทบาทเจ้าหน้าที่บัญชี ฝึกฝน เรียนรู้ ผ่านข้อมูลและตัวเลข

เจ้าหน้าที่บัญชีมีหน้าที่อะไร

เจ้าหน้าที่บัญชีมีหน้าที่ทำรายรับ – รายจ่าย และคีย์ข้อมูลเอกสารการเงิน จัดทำเอกสารต่างๆ ทั้ง ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้อย่างคล่องแคล่ว ทำข้อมูลเป็นรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 ของทุกเดือน ตัวอย่างเช่น ในการจองรถ ถ้าลูกค้าจ่ายมัดจำ 5,000 บาท แล้วเกิดยกเลิกการจอง เรามีหน้าที่ต้องคีย์ข้อมูลเพื่อเบิกเงินไปจ่ายคืนลูกค้า เป็นต้น

เส้นทางสู่การเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี

ตอนเด็กเรียนโรงเรียนเฉพาะทางของคนหูหนวกมาตลอด ข้อมูลที่เราได้จากโรงเรียนคนหูหนวก ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งต่างจากหลักสูตรของเด็กทั่วไป โดยเฉพาะเรื่องคำศัพท์เราจะรู้เป็นคำๆ ตอนนั้นเราใช้คำภาษาไทยไม่ได้ ผิดไวยากรณ์ไปหมด ทำให้ต้องพยายามทำความเข้าใจด้วยการอ่านหนังสือหาข้อมูลเอง สมัยเรียนเราอยู่โรงเรียนเศรษฐเสถียรในชั้นอนุบาลได้สองปี ก็ไปเรียนต่อประถมที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ตอนเรียนเรารู้สึกว่าโลกแคบไปเลย เรียนจนจบชั้น ม.6 และก็สอบเข้ามหาวิทยาลัย รู้สึกว่ายากมาก แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้เริ่มเรียนรวมกับคนทั่วไป 

เราสอบติดที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาพิเศษ เป็นช่วงชีวิตที่ต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก เพราะเราอยู่กับคนหูหนวกมาตลอดจนจบชั้น ม.6 การใช้คำของคนอื่นที่เราเข้าใจมาตลอดว่าคนอื่นเขียนสลับกัน แต่จริงๆ แล้วคนอื่นเขียนถูกไวยากรณ์ เป็นเราเองที่เข้าใจผิด เราต้องฝึกฝนตัวเองเยอะมาก เพื่อนๆ ก็จะคอยช่วยเราแก้คำผิด ตลอดเวลาเรียน 4 ปี ในมหาวิทยาลัย เพื่อนมีส่วนช่วยเยอะมาก หลักสูตรที่เรียนเป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนร่วมกับคนทั่วไป เราต้องจับคู่กับเพื่อนที่ไม่พิการ ซึ่งต้องทำแบบนี้กับทุกความพิการ คนพิการต้องจับคู่กับเพื่อนที่ไม่พิการ ช่วงที่ต้องฝึกงาน ต้องไปฝึกสอนเด็กๆ ที่โรงเรียนประมาณ 5 เดือน แต่พอเรียนจบก็รู้สึกว่ายังไม่อยากเป็นครู เลยลองสมัครงานอื่นๆ ก่อน ใช้เวลาอยู่ 2 ปี กว่าจะได้มาทำงานทางบัญชี 

จุดเริ่มต้นของการเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี

หลังจากเรียนจบ ทดลองสมัครงานในบริษัทที่รับคนหูหนวกก็พบว่ามีน้อยมาก หรือบางครั้งก็ไม่ค่อยจะรับเข้าทำงาน ใช้เวลาสมัครงานอยู่ 2 ปี มีปัญหาและอุปสรรคเยอะมากเลยลองมองหางานเกี่ยวกับบัญชี ขั้นตอนการสมัครงาน ต้องมีการทดสอบการใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อคีย์ข้อมูลรายรับ – รายจ่าย การรวมยอดเงินต่างๆ ข้อมูลที่ทดสอบก็เป็นภาษาอังกฤษ เรามีเวลา 1 นาที ในการจัดการข้อมูลทั้งหมด ตอนนั้นตื่นเต้นมาก เพราะเราต้องสื่อสารกับทางบริษัทด้วยการเขียน หลังจากที่ผ่านการทดสอบ เราเป็นคนหูหนวกคนเดียวที่ทำงานในบริษัทนั้น 

ก่อนจะเริ่มงานหัวหน้าฝ่ายบัญชีจะสอนงานพื้นฐานเกี่ยวกับการทำบัญชี ไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรม การจัดทำเอกสารต่างๆ เราใช้เวลา 3 วันในการเรียนรู้งาน และค่อยๆ เรียนรู้ ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญจากการทำงานในทุกๆ วัน ทำงานในบริษัทนั้นได้ 4 ปี ก่อนจะย้ายที่ทำงาน ก่อนจะออกจากงาน เราต้องขอให้บริษัทออกเอกสารรับรองการทำงาน เพื่อใช้ในการสมัครงานในอนาคต จนปัจจุบันเราทำงานในบทบาทเจ้าหน้าที่บัญชีมากว่า 12 ปี 

ประเภทของงานบัญชี

1. งานบัญชีสำหรับธุรกิจ (Private Accounting) เป็นงานนักบัญชีสำหรับกิจการและองค์กรธุรกิจเอกชนทั่วไป 

2. งานบัญชีสาธารณะ (Public Accounting) งานบัญชีประเภทนี้เป็นงานอิสระหรือ Freelance มีหน้าที่ให้บริการด้านการบัญชีให้แก่ลูกค้าทั่วไปโดยไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงาน 

3. งานบัญชีของรัฐบาล (Governmental Accounting) คืองานนักบัญชีสำหรับหน่วยงานของรัฐบาล

คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ

1. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Google Drive, E-mail, Excel, PowerPoint, Word เป็นต้น

2. มีความละเอียดรอบคอบและถี่ถ้วน

3. สามารถนำทฤษฎีมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขได้อย่างถูกต้อง และมีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร 

4. ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

5. มีความซื่อสัตย์ เนื่องจากนักบัญชีจะรับทราบตัวเลขความเคลื่อนไหวทางการเงินของบริษัทอยู่ตลอดเวลา และไม่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทางการเงินของบริษัท

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพการทำบัญชี 

เมื่อมีความรู้และประสบการณ์สอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต สามารถรับงานตรวจสอบบัญชีเป็นอาชีพอิสระได้ และในแง่ของพนักงานประจำมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ทำบัญชี สมุห์บัญชี ผู้ตรวจสอบภายในองค์กรนั้นๆ ได้

คณะที่เกี่ยวข้อง

– คณะบัญชี 

– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการบัญชี

– คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการบัญชี

– คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการบัญชี

– คณะการบัญชีและการจัดการ

– คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี  

– คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

– คณะบริหารธุรกิจ

– คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการบัญชี 

– คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาการบัญชี

– คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

– คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี

– คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการบัญชี 

ที่มาของรายได้

– งานประจำ เริ่มต้นแต่ 15,000 – 40,000 บาท ขึ้นไป

– อิสระ รายได้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญ หน้าที่ความรับผิดชอบ และขนาดของบริษัท

ขอขอบคุณ : คุณบุญรัตน์ กิตติวงศ์วัฒนา (เมย์)  เจ้าหน้าที่บัญชี/AP

credit-2-3

เรื่อง :

กมลชนก ฉ่ำแสง

credit-2

ภาพ :

จรรสมณท์ ทองระอา

อ่านพี่ขอเล่าเรื่องอื่น ๆ

Scroll to Top