ข่าวสารการศึกษา

นักเรียนพิการสามารถเลือกความต้องการพิเศษทาง myTCAS ได้

นักเรียนพิการที่สนใจจะสมัครระบบ TCAS สำหรับสอบเพื่อศึกษ …

นักเรียนพิการสามารถเลือกความต้องการพิเศษทาง myTCAS ได้ Read More »

การสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปี 65

ขั้นตอนแรกก่อนที่จะสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ต้องลงทะเบียนในระบบ myTCAS ให้เรียบร้อย โดยระบบจะเปิดให้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

Scroll to Top