portfolio-icon-06

กิจกรรม RESUME

เรซูเม่ เป็นประวัติย่อส่วนบุคคลสำหรับใช้สมัครงาน หรือสมัครเรียนมหาวิทยาลัย เป็นเอกสารสรุปประวัติ ของบุคคลภายใน1หน้ากระดาษ โดยข้อมูลที่ใส่ในเรซูเม่จะประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ช่องทางการติดต่อ ข้อมูลความสามารถหรือทักษะพิเศษ และตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นหรือภาคภูมิใจสั้น ๆ โดยหน้าเรซูเม่จะอยู่ส่วนแรกของพอร์ตโฟลิโอ

กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อนำไปประกอบการเขียน Resume

//
Scroll to Top