2.กลุ่มเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิศวกรรมศาสตร์

1. ฉันสนุกเมื่อต้องทำกิจกรรมที่ต้องใช้การวางแผน ลำดับขั้นตอน
2. ฉันคิดว่า คนเราควรมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ดี จะทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น
3. ฉันออกแบบสิ่งใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ อย่างมีเหตุผลได้เสมอ
4. ฉันใช้ โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือใหม่ๆได้อย่างง่ายดาย
5. ฉันอธิบายการออกแบบสิ่งของ หรืออุปกรณ์ต่างๆได้
6. ฉันรู้ว่า การออกแบบโครงสร้างตามหลักวิศวกรรมที่ดีนั้นทำอย่างไร ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
Scroll to Top