5.กลุ่มเศรษฐศาสตร์ ผู้ประกอบการ และธุรกิจ

1. ฉันคิดว่าการเป็นผู้เริ่มต้น จะช่วยให้เราสามารถกำหนดทิศทางและความสำเร็จได้
2. ฉันคิดว่าถ้าเราวางแผนหรือมีการจัดการที่ดีเราจะผิดพลาดน้อย หรือไปถึงเป้าหมายได้เร็ว
3. ฉันชอบการลงมือทำด้วยตัวเอง และแก้ไขสถานการณ์เมื่อต้องเจอกับอุปสรรคที่ท้าทาย
4. ฉันคำนวนงบประมาณ ต้นทุน กำไร รายรับ รายจ่ายได้
5. ฉันบอกได้ว่าองค์ประกอบของการทำธุรกิจรูปแบบแต่างๆควรคำนึงถึงสิ่งใด
6. ฉันอธิบายได้ว่าการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ควรมีแนวทางอย่างไร
Scroll to Top