ข้อมูลมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โครงการรับนักศึกษาพิเศษ TCAS65 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบ 1/2 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)
คณะและสาขาวิชา ประเภทความพิการ จำนวน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ - ออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางการได้ยิน 10
หมายเหตุ :
- มีล่ามภาษามือ และมีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2565
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ติดต่อเพจ คณะศิลปกรรม หรือ อาจารย์พลอย (อาจารย์ล่ามภาษามือประจำคณะศิลปกรรม) เบอร์โทร 095-9261929 Line ID:kamonnapat