ข้อมูลมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
การรับสมัครนักเรียนพิการทางการได้ยิน (หูตึงและหูหนวก) เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะและสาขาวิชา ประเภทความพิการ จำนวน
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน พิการทางการได้ยิน (หูตึงและหูหนวก) 30
หมายเหตุ :
- เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 29 เมษายน 2565
- กรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ สมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาการจัดการสำนักงาน (นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน)วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ประจำปีการศึกษา 2565
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Dss Bstc (เพจ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน) หรือ โทร 038-386-360
- ในปีการศึกษา 2565 นี้เปิดรับนักศึกษาพิการทั้งหมด 30 คน นักเรียนพิการคนไหนที่ลงทะเบียนทางกูเกิ้ลฟอร์มก่อนจะมีสิทธิ์ได้เข้าอยู่หอพักก่อน เมื่อน้องนักเรียนพิการได้กรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว จะมีทางอาจารย์จากวิทยาลัยจะติดต่อกลับ เพื่อให้น้องๆ เดินทางมารายงานตัวที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ในวันรายงานตัวค่ะ
- ในกรณีที่นักเรียนสมัครเข้าเรียนเกิน 30 คน นักเรียนที่เกินจำนวนจะไม่ได้เข้าอยู่หอพัก แต่สามารถสมัครเข้าเรียนได้ ในทั้งนี้ทางวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาเกินจำนวนได้ไม่มาก นักเรียนที่ได้เข้าอยู่หอพักที่ทางวิทยาลัยจัดเตรียมให้ จะเสียในส่วนของค่าน้ำและค่าไฟเองตามที่ใช้จริง โดยห้องพัก 1 ห้องจะมีนักเรียน 4 คนโดยประมาณ