icon-interview-01

ทำไมเราถึงต้องสอบสัมภาษณ์

เพราะการสอบสัมภาษณ์ เป็นอีก 1 ด่านที่สำคัญที่จะได้วัดผล ความรู้ความสามารถ ก่อนได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

การสอบสัมภาษณ์มี 2 ประเภท

icon-interview-02

Onsite สัมภาษณ์ในสถานที่จริง

ไปทำความรู้จักกับการสัมภาษณ์แบบ onsite

icon-interview-03

Online สัมภาษณ์แบบออนไลน์

ไปทำความรู้จักกับการสัมภาษณ์แบบ online

คำถามที่มักจะเจอเวลาสอบสัมภาษณ์

1. ทำไมถึงอยากเรียนคณะ / สาขานี้ ?
icon-interview-04

ตอบเหตุผลของการเลือก โดยอาจจะสอดคล้องกับสิ่งที่เราชอบ ถนัดและทำได้ดี อาชีพและอนาคตที่อยากทำที่สอดคล้องกับคณะ หรือแรงบันดาลใจ บุคคลต้นแบบที่ทำให้เราอยากเรียนคณะ / สาขาวิชา ยกตัวอย่าง อยากเรียนคณะครุศาสตร์ สาขาแนะแนว เพราะเห็นตัวอย่างจากครูของข้าพเจ้า ที่ได้สอนและแนะนำข้าพเจ้าเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าอยากเป็นครูที่ดีแบบครูของข้าพเจ้า

2. มีผลงาน ความสามารถหรือทำกิจกรรมอะไรมาบ้าง ?

ตอบโดยนำเสนอความสามารถของเราหรือกิจกรรม ผลงานหรือการเข้าร่วมอบรมที่เราเคยทำ ที่มีความเกี่ยวข้องกับคณะและสาขาที่เราสัมภาษณ์ หากไม่มีสามารถนำเสนอกิจกรรมเด่นที่เราทำแล้วภาคภูมิใจได้ ยกตัวอย่าง เช่น สัมภาษณ์เข้าคณะบริหารธุรกิจ เรานำสามารถนำเสนอทักษะการเรียนหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาธุรกิจ เช่น เคยประกวดแผนการทำธุรกิจSME ในโรงเรียน , เคยเข้าร่วมอบรมนักธุรกิจเยาวชน เรียนรู้การทำธุรกิจและการเป็นนักขาย เป็นต้น

icon-interview-05
3. หลังจบการศึกษาแล้วจะประกอบอาชีพอะไร ?
icon-interview-06

เป็นการตอบถึงการทำงาน อาชีพ การศึกษาต่อหรือแผนที่จะทำต่อหลังจากเรียนจบ โดยการนำวิชาความรู้ที่เรียนในคณะ / สาขา ที่เราสัมภาษณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น หลังจากเรียนจบจากคณะสังคมสงเคราะห์ ข้าพเจ้าจะนำความรู้จากที่เรียนมาไปทำงานที่องค์กรที่ช่วยเหลือดูแลด้านสิทธิมนุษยชนและสตรี

4. มีเป้าหมายอะไรในอนาคต ?

เป็นภาพไกลหลังจากจบการศึกษาและต่อยอดจากทำงาน เช่น ข้าพเจ้ามีเป้าหมายในการมีธุรกิจร้านอาหารเป็นของตัวเอง โดยการเรียนรู้สะสมประสบการณ์จากคณะบริหารธุรกิจ การฝึกงาน และการทำงานในองค์กร

icon-interview-07
5. มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในการเรียนอะไรบ้าง ?
icon-interview-08

เป็นการเพื่อตอบให้คณะกรรมการมีความมั่นใจว่าเราสามารถร่วมชั้นเรียนได้ ความพิการไม่มีอุปสรรคในการเรียน การตอบเป็นการนำเสนอ บอกอุปกรณ์ที่ช่วยการเรียนของเรา เช่น โน้ตบุ้ค โทรศัพท์มือถือ เครื่องอัดเสียง โปรแกรมอ่านหน้าจอหรือหากนักเรียนมีการสอบถามบริการศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS) ของมหาวิทยาลัยที่เราสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า ก็สามารถนำข้อมูลนี้มาตอบได้ จะทำให้คณะกรรมการเห็นถึงการเตรียมตัวล่วงหน้าของเราได้

6. เมื่อย้ายมาเรียนมหาวิทยาลัย เราจะมีวิธีปรับตัว ดูแลตัวเองอย่างไร ?

เป็นการตอบเพื่อให้คณะกรรมการมีความมั่นใจว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้ และมีความพร้อมในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การเรียนร่วมชั้นกับเพื่อนไม่พิการ หรือการอยู่หอพัก สามารถบอกสิ่งที่เราสามารถทำได้และสิ่งที่เราอาจขอความช่วยเหลือบางส่วนเพื่อแจ้งทราบ ยกตัวอย่างเช่น ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนหูตึง ใส่เครื่องช่วยฟัง สามารถใช้ชีวิตการเรียนและอยู่ร่วมกับเพื่อนได้ ข้างที่ได้ยินชัดมากกว่าจะเป็นข้างขวา จะแนะนำบอกเพื่อนและคนรอบข้างในการสื่อสารแบบนี้ หรือหากฟังไม่ทันจะบอกให้พูดช้าๆ อีกครั้ง , ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนตาบอด สามารถอยู่หอพัก ดูแลตัวเองได้ ใช้ไม้เท้านำทาง ถ้าได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมห้องหรือร่วมชั้นในการบอกทิศทาง เช่น ส่วนต่าง ๆ ของห้องพัก ห้องน้ำ โต๊ะเรียนหรือสิ่งของสำคัญ ข้าพเจ้าจะสามารถเรียนรู้และจดจำเพื่อช่วยเหลือตัวเองได้

icon-interview-09

เกณฑ์การให้คะเเนนส่วนมากวัดจากอะไรบ้าง

icon-interview-10

ดูท่านั่ง ว่านั่งหลังตรงไหม คอตั้งตรงหรือไม่ เวลานั่งขากางเกินไปหรือไม่ นั่งนิ่งๆ ไม่ขยับตัวหรือกระดุกกระดิกมากไป ที่สำคัญยิ้มแย้มแจ่มใสไหม

icon-interview-11

ดูมีความมั่นใจไหมเวลาพูด มีอาการสั่นเกร็งหรือไม่ พูดจาชัดถ้อยชัดคำหรือไม่ ถ้าพูดเสียงเบา อาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ค่อยมั่นใจ

icon-interview-12

ดูจากการตอบคำถามที่เป็นการท้าท้ายความสามารถน้องๆ ว่าสามารถตอบได้ดีไหม แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาของตนเองได้ดีหรือไม่

icon-interview-13

สามารถสื่อสารได้เข้าใจ ชัดเจน พูดชัดถ้อยชัดคำหรือไม่ เสียงดังฟังชัดไหม พูดช้าหรือพูดเร็วเกินไปหรือไม่ (ถ้าพูดติดขัด ให้ลองดูว่าเกิดจากการขาดความสามารถในการพูดหรือเกิดจากความไม่มั่นใจในตัวเอง)

icon-interview-14

มีข้อมูลของเราที่ชัดเจน ในการนำเสนอตัวตน นำเสนอผลงาน กิจกรรมที่เราเคยทำระหว่างเรียน เชื่อมโยงกับคณะ สาขาวิชาที่เราสัมภาษณ์

หลังสัมภาษณ์ต้องทำอย่างไร

icon-black-step-1
ติดตามวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
icon-black-step-2
บางมหาวิทยาลัย / โครงการจะมีการจ่ายเงินค่าประกันสิทธิ์
icon-black-step-3
ติดตามการยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing house
icon-black-step-4
ติดตามวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านทาง Website ของมหาวิทยาลัย
icon-black-step-5
ติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับนักศึกษาใหม่ รวมถึงวันเปิดภาคเรียน
Scroll to Top