interview-onsite

การสอบสัมภาษณ์เเบบ Onsite

การสัมภาษณ์ มีอยู่ในการวัดผล TCAS ทุกรอบ โดยมีเหตุผลของการสัมภาษณ์ในสถานที่จริง คือ เพื่อให้กรรมการได้รู้จักนักเรียนมากขึ้น นอกจากคะแนนสอบ กรรมการจะพิจารณานักเรียนหลายประการ อาทิ บุคลิกภาพที่ต้องเหมาะสมกับคณะ สาขาที่จะเรียน นอกจากนี้การสัมภาษณ์ยังเป็นการวัดความรู้ของนักเรียนได้ด้วย ผ่านคำถามที่แทรกความรู้ที่เกี่ยวข้องไว้ การสัมภาษณ์ยังทำให้กรรมการสามารถวัดทัศนคติของนักเรียนได้ด้วย โดยเฉพาะทัศนคติต่ออาชีพที่เราสนใจจะสมัครเรียน กระบวนการคิดของผู้เรียนเหมาะสมจะเรียนในสาขาที่สมัครหรือไม่ วัดไหวพริบ การเตรียมความพร้อม และความสามารถในการสื่อสาร

การสอบสัมภาษณ์แบบ Onsite
มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ

onsite-interview-type-01

แบบเดี่ยว

onsite-interview-type-02

แบบกรรมการมากกว่า 1 คน

onsite-interview-type-03

แบบกลุ่ม

3 สิ่งที่ต้องทำก่อนจะสัมภาษณ์แบบ Onsite

onsite-3-thing-icon-01
1. เตรียมเอกสารให้พร้อม
onsite-3-thing-icon-01-1
ใบเกรด
onsite-3-thing-icon-01-2
ใบรับรองการเป็นนักเรียน
onsite-3-thing-icon-01-3
สำเนาทะเบียนบ้าน
onsite-3-thing-icon-01-4
Portfolio
onsite-3-thing-icon-02
2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ คณะ/มหาวิทยาลัย/โครงการที่เราสมัคร เพื่อใช้ในการตอบคำถามกรรมการ
onsite-3-thing-icon-03
3. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้สุภาพ
ที่สำคัญ อย่าลืมเตรียมใจให้พร้อม !!!

5 สิ่งที่ไม่ควรพลาดระหว่างการสัมภาษณ์ Onsite

onsite-5-missed-01

1. ชุดนักเรียน หน้า ผม รองเท้า ถุงเท้า ต้องพร้อม ถูกระเบียบและดูดีที่สุด วันนี้คือวันดีของเรา ผู้หญิงถ้าผมยาวให้รวบผมให้เรียบร้อยหรือหวีให้ดูดี ติดกิ๊บไม่ให้ผมตกลงมา ผู้ชายผมหวีให้เรียบร้อย โกนหนวดเคราให้เกลี้ยงเกลา ถอดเครื่องประดับออกก่อนชั่วคราว เตรียมเอกสารไปให้พร้อม

onsite-5-missed-02

2. มารยาทที่ดีของคนไทย ก่อนสัมภาษณ์ หรือหลังสัมภาษณ์ ต้องยกมือไหว้สวัสดีกรรมการ ยิ้มแย้มแจ่มใส เวลาจะนั่งเก้าอี้ อย่าลืมพูดว่า “ขออนุญาตนั่งครับ/ค่ะ” ก่อนทุกครั้ง เป็นการแจ้งกรรมการทางอ้อมว่า เราพร้อมแล้ว นั่งหลังตรง อย่าพิงพนักเก้าอี้ ท่านั่งเราจะดูไม่สง่า สูดลมหายใจเข้าให้หน้าอกเรายกขึ้นเล็กน้อยเพื่อความสง่า ผู้หญิงต้องนั่งขาชิดติดกัน ส่วนผู้ชายกางขาออกได้พอประมาณ

onsite-5-missed-03

3. เวลาพูด อย่าพูดเร็วเกินไป เน้นพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ ไม่ต้องรีบ แต่ก็อย่าพูดช้ามาก และพูดต้องมีหางเสียงครับ/ค่ะทุกครั้ง ถ้าเราพูดไว หรือเสียงเบา จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราขาดความมั่นใจ หรือตื่นเต้น

onsite-5-missed-04

4. การตอบคำถามกรรมการ ให้ตอบตามความจริง อย่าโกหก ประดิษฐ์คำพูดให้ดูสวยงามได้ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงตัวเรา ถ้าตอบไม่ได้จริงๆ ให้พูดไปว่า “ขออภัยครับ/ค่ะ ในคำถามนี้ผม/หนูไม่ทราบจริงๆครับ/ค่ะ ไว้ผม/หนูจะไปศึกษาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับ/นะคะ” เป็นการแสดงให้เห็นว่า ถึงเราจะตอบไม่ได้ แต่เรายังมีความใฝ่เรียนรู้ แต่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวถ้าเราไม่รู้จริงๆเท่านั้น

onsite-5-missed-05

5. เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้วให้ยกมือไหว้ขอบคุณกรรมการ จากนั้นค่อยๆ ลุกช้าๆ ไม่ต้องรีบ และเลื่อนเก้าอี้กลับเข้าที่

กลับไปหน้าก่อน

การสัมภาษณ์แบบ Online

Scroll to Top